Studieretningsopgaven (SRO) 2018/19

I løbet af sidste del af 2.g gennemføres et flerfagligt forløb, som afsluttes med en studieretningsopgave som træning til studieretningsprojektet. I forløbet skal indgå mindst ét studieretningsfag, og der inddrages basal videnskabsteori og faglig metode med udgangspunkt i de fag, som indgår i forløbet. Eleven skriver en individuel besvarelse af den flerfaglige studieretningsopgave (ca. seks til otte sider). Hertil afsættes fordybelsestid. Forløbet med studieretningsopgaven afsluttes med elevens fremlæggelse af sin besvarelse, dialog mellem elev og vejledere herom og en evaluering rettet fremad mod studieretningsprojektet.

Tilrettelæggelsen af SRO-forløbet på ÅSG (pdf)

Formelle krav til SRO (docx, pdf)

Problemformulering (docx)

Elevvejledning til den skriftlige opgave (docx, pdf)

Elevvejledning til den mundtlige prøve (docx, pdf)

Talepapir (docx, pdf)

Feedbackark (docx)


Tidsplan 2018/19

Uge 13-15: FF-forløbet, der leder op til SRO (8 lektioner)

Uge 15: Skrivedage torsdag og fredag + 1 vejledningslektion om fredagen

Uge 17: Frist for aflevering af SRO tirsdag d. 23. april kl. 9.45. SRO afleveres som en samlet pdf i Ludus.

Uge 23: De mundtlige SRO-prøver afvikles så vidt muligt i denne uge.

 

Tidsplan for 2w 2018/19

Uge 10-12: FF-forløbet, der leder op til SRO (8 lektioner)

Uge 12: Skrivedage torsdag og fredag + 1 vejledningslektion om fredagen

Uge 13: Frist for aflevering af SRO mandag d. 25. marts kl. 9.45. SRO afleveres som en samlet pdf i Ludus.

Uge 23: De mundtlige SRO-prøver afvikles så vidt muligt i denne uge.