Studieretningsopgaven (SRO) 2019/20

I løbet af sidste del af 2.g gennemføres et flerfagligt forløb, som afsluttes med en studieretningsopgave som træning til studieretningsprojektet. I forløbet skal indgå mindst ét studieretningsfag, og der inddrages basal videnskabsteori og faglig metode med udgangspunkt i de fag, som indgår i forløbet. Eleven skriver en individuel besvarelse af den flerfaglige studieretningsopgave (ca. seks til otte sider). Hertil afsættes fordybelsestid. Forløbet med studieretningsopgaven afsluttes med elevens fremlæggelse af sin besvarelse, dialog mellem elev og vejledere herom og en evaluering rettet fremad mod studieretningsprojektet.Mest til eleverne:

Problemformulering (docx)

Elevvejledning til den skriftlige opgave (docx, pdf)

Elevvejledning til den mundtlige prøve (docx, pdf)

Talepapir (docx, pdf)

Feedbackark (docx)

Mest til lærerne:

Tilrettelæggelsen af SRO-forløbet på ÅSG (pdf)

Formelle krav til SRO (docx, pdf)

Forslag til forløb (docx, pdf)