Studieretningsopgaven (SRO)

FORMÅL

 SRO er en opgave, der kun omhandler studieretningsfagene. Det er således en mere bunden opgave end studieretningsprojektet i 3g. Det er de studieforberedende kompetencer, der er i fokus, og det er studieretningsfagene, der skal løfte denne opgave. Som forberedelse til studieretningsprojektet i 3.g skal studieretningsopgaven i 2.g indeholde et abstract på engelsk. 

enter Studieretningsopgaven indgår således som en del af arbejdet med de studieforberedende skrivekompetencer. Opgaven skal skrives i 2 af studieretningsfagene i din studieretning, og lærerne foretager den endelige fordeling af elever på studieretningsfagskombinationerne. 

 

TIDSRAMME FOR SRO 2018

 Uge 14 

 Introlektion ved studieretningslærerne

 Frist for valg af fagkombination mandag d. 9. april

 Opgaveformuleringerne udleveres senest onsdag d. 11. april

 Uge 15

source url  Vejledningslektion skemalægges torsdag eller fredag

 Uge 16

 Skrivedage torsdag og fredag

 Uge 17

 Opgaven afleveres mandag d. 23. april senest kl. 8.00 i Ludus 

get link  Uge 22

 Tilbagelevering af SRO i skemalagt lektion

 

KRAV TIL OPGAVEN

Studieretningsopgaven skal have et omfang på 5 - 10 sider (lærerne kan eventuelt alt efter fag fastsætte et maksimalt sidetal inden for dette interval, hvis det ønskes). Dette er eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, abstract, noter, litteraturliste og bilag. Studieretningsopgaven er fastsat til 15 timers elevtid.Opgaven forsynes med et abstract/resumé (10-15 linjer) på engelsk. 

 

PROCEDURE FOR VALG AF FAG

I hver studieretning udarbejder lærerne, der har studieretningsfagene, 3 opgaver, nemlig en opgave for hver af de 3 fagkombinationer af studieretningsfagene. I papegøjeklasser er der flere studieretningsfag og dermed flere fagkombinationer at tage hensyn til. I disse klasser skal der som minimum udarbejdes 3 opgaver, således at hvert studieretningsfag er repræsenteret i mindst én opgaveformulering.

Lærerne udmelder overordnede emner/områder for fagkombinationerne, og eleverne vælger en 1. og 2. prioritet. Lærerne fordeler herefter eleverne ud fra deres ønsker, og således at der er en ligelig fordeling mellem de mulige fagkombinationer.

 

BEDØMMELSESKRITERIER

Du skal under anvendelse af faglig viden, grundlæggende metoder i faget/fagene og relevant dokumentation kunne give en klar, sammenhængende og nuanceret skriftlig fremstilling, der bygger på følgende studieforberedende skrivekompetencer: 

– genrebevidsthed 

– sproglig korrekthed 

– disposition 

– argumentation 

– anvendelse af citater, figurer, illustrationer m.v. 

– præsentation 

– relevante henvisninger, noteapparat og litteraturliste. 

Der gives én karakter for din besvarelse af opgaven. Bedømmelsen af opgaven indgår i standpunktskaraktererne i slutningen af skoleåret for studieretningsfagene. 

 

FAGKOMBINATIONER (FORÅRET 2018)

 Klasse 

 Fagkombinationer 

 Klasse 

 Fagkombinationer 

 2a

 MU & EN

 MU & Ma

 EN & Ma

 2u

 SA & MA

 SA & Id

 MA & Id  

 2b

 EN & SA

 EN & Ty

 SA & Ty

 2w

 Ma & SA

 Ma & BI

 SA & BI

 SA & Me

 Ma & Me

 2c

 EN & SP

 SP & Sa

 EN & Sa

 2x

 MA & FY

 MA & Ke

 FY & Ke

 2d

 2h

 2q

 EN & SA

 EN & Ma

 SA & Ma

 2z

 MA & BT

 MA & Fy

 BT & Fy

 MA & KE

 KE & Fy

 

Stx-bekendtgørelsen om SRO