Studieretningsprojektet (SRP) 2018/19

Studieretningsprojektet giver hver elev lejlighed til selvstændigt og 
dybdegående at arbejde inden for et selvvalgt område i flere fag. 
Studieretningsprojektet har et forløb, der strækker sig fra uge 39 
til og med torsdag i uge 51.

Tilmelding til SRP finder sted via LUDUS - under kursist og flerfaglig 
prøve.

Powerpoint fra introlektionen (pptx, pdf)

Folder om studieretningsprojektet (pdf)

Mulige fagkombinationer (docx, pdf)

Vejledning om SRP og netprøver.dk (pdf)

Powerpoint om offentliggørelse og aflevering (pptx, pdf)

Vejledning til sammensætning af to pdf-filer 

Gode råd til SRP-vejledningerne (docx, pdf

Hjælp til opgavens opbygning

Studieretningsprojektet på EMUen

Læreplan for studieretningsprojektet

UVMs vejledning til studieretningsprojektet (pdf)

Søgning på bibliotekerne

Århus bibliotekernes studieunivers

Hjælp til at finde kilder