Studieretningsprojektet (SRP) 2019/20

Studieretningsprojektet giver hver elev lejlighed til selvstændigt og 
dybdegående at arbejde inden for et selvvalgt område i flere fag. 
Studieretningsprojektet har et forløb, der starter i uge 3 og afsluttes med den mundtlige eksamen i eksamensperioden.

Tidsplan 

Uge 3-5: Valg af fag og emne.

Frist for valg torsdag d. 30. januar kl. 9.45.

Valg af fag og emne til SRP finder sted via LUDUS - under kursist og flerfaglig prøve.

Uge 6-10: Vejledning og udarbejdelse af problemformulering.

Frist for aflevering af problemformulering mandag d. 9. mats kl.9.45.

Problemformuleringen afleveres som en aflevering i Ludus under ff-modulerne.

Uge 12-14: Skriveperioden

Frist for aflevering af SRP torsdag d. 2. april kl. 16.00.

SRP'en afleveres i netprøver som en samle pdf-fil.

Uge 16-19: Videnskabsteoi og forberedelse til mundtlig eksamen

Uge 24-26: Mundtlig eksamen

 

Dokumenter fra lektionerne

Powerpoint fra introlektionen (pptx, pdf)

Inspiration fra fagene til SRP (link)

 

Materialer til lektionerne med SRP-lærerne

På vej mod en god problemformulering (pptx, pdf)

Status til første og anden vejledning (docx
Det udfyldte dokument sendes til vejlederne inden de individuelle vejledninger. 

Tjekliste til problemformuleringen (docx, pdf)

Endelig problemformulering (docx)
Denne skabelon bruges til at aflevere problemformuleringen i Ludus.

Planlægning af skriveperioden (docx)

Sådan skriver du SRP (er på vej)

Tjekliste til formalia (er på vej)

Elevvejledning til den mundtlige eksamen (docx, pdf)

Powerpoint om den mundtlige eksamen (er på vej)

 

Andre nyttige dokumenter og links

Vejledning om SRP og netprøver.dk (pdf)

Læreplan for studieretningsprojektet (link)

Søgning på bibliotekerne (link)

Århus Bibliotekernes studieunivers (link) 

Hjælp til at fide kilder (link)