Studieretningspulje

Hver studieretningsklasse tildeles en pulje på 10000kr til at understøtte pædagogiske tiltag, der toner studieretningen. Midlerne skal således bruges til elevaktiviteter som f.eks. transport, oplægsholdere og entreer. Midlerne må ikke anvendes i forbindelse med studieturen. Puljen administreres af teamet i samarbejde med klassens lærere. Regnskabet føres som en fagkonto dvs. elektronisk faktura og godkendelse af teamlærerne.

De 10000kr er fordelt over de 3 år på følgende måde:        

 1g  Grundforløbet 0kr
 2. semester 10000kr
 2g 1. semester
 2. semester 0kr
 3g 1. semester
 2. semester 0kr