Synopsis

 

En synopsis kan karakteriseres som en tekst, der ikke kan stå alene, men forudsætter en senere uddybning i en mundtlig præsentation og efterfølgende dialog. Synopsen er således ikke den færdige besvarelse, men en forkortet og koncentreret udgave.

Synopsen skal have et omfang på 3 – 5 sider á 2400 tegn (inklusive mellemrum), og den er derfor ikke en fuldstændig besvarelse af opgaven. Synopsen skrives i to fag, hvoraf det ene skal være på mindst B-niveau.

Synopsen er udgangspunktet for den uddybende samtale med eksaminator og censor. Synopsen skal derfor være åben for uddybninger, tilføjelser og ændringer.

Synopsen skal på de 3-5 sider indeholde:
- titel og angivelse af fagkombination
- problemformulering
- præsentation af de underspørgsmål, der er arbejdet med
- diskussion af, hvilke materialer, metoder og teorier der er relevante i arbejdet med underspørgsmålene
- konklusioner på arbejdet med de enkelte underspørgsmål
- en sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse
- litteraturliste
- en perspektivering til studierapporten

 

Tilbage til minileksikon