Taksonomiske niveauer

Taksonomiske niveauer er den “skabelon”, som en opgave er lavet ud fra. Taksonomien er med til at sikre, at opgavens indhold lever op til forventningerne om fagligt niveau.

Når vi taler om taksonomiske niveauer i opgaveskrivning og i øvrigt, tænker vi oftest på Blooms hierarkiske taksonomi. Det er den, der er kendetegnet ved en opgaveopbygning med ordene: redegør, analysér/undersøg og diskutér/vurdér. Denne taksonomi bruges i de fleste humanistiske og samfundsvidenskabelig fag. 

Der findes også SOLO taksonomien, som anvendes mest i matematik og de naturvidenskabelige fag. SOLO taksonomien arbejder med en hierarkisering efter hvor kompleks den opnåede viden er.

For mere information om de to slags taksonomier Se Blooms taksonomi. eller Se SOLO taksonomi.