Talepapir

En disposition eller et talepapir kan tjene til at holde den røde tråd i et oplæg til f.eks. en mundtlig eksamen. Talepapiret bør være udformet, så det støtter en fri præsentation uden egentlig oplæsning. 
Dispositionen eller talepapiret bør kunne rummes på én A4-side, og kan indeholde: 

- Navn
- En indledning, hvor du præsenterer emnet og problemformuleringen. Det er vigtigt for sammenhængen i fremlæggelsen, at du præsenterer undersøgelsens hovedresultater i denne første fase.
- En punktopstilling med hoved- og underpunkter om de problemstillinger fra synopsen, som du  har nævnt vil blive forklaret og uddybet ved eksamen. Undgå helsætninger i talepapiret, da dette vil have karakter af skriftsprog og let kan forlede til oplæsning.
- En gennemgang af evt. nyt stof, der er kommet til, siden du skrev synopsen.
- En redegørelse for, hvordan fagenes metoder er blevet anvendt, og for hvorledes det faglige samspil har givet dig en indsigt, som fagene hver for sig ikke alene kunne give.
- En udvidet perspektivering eller en revideret konklusion på baggrund af evt. nyt stof.
- En kobling til elementer fra studierapporten.

Undervejs kan du give forslag til emner for den efterfølgende dialog, fx konsekvenser, metodeproblemer, perspektiver. 
I udarbejdelsen af talepapiret bør du samtidig overveje, hvordan og med hvilke hjælpemidler det skal præsenteres.

Klik her og få en skabelon til et talepapir.

Tilbage til minileksikon