Teori

En teori kan defineres som mere sammenhængende forklaringer på mønstre eller tendenser, som man observerer eller forventer at observere. Teorier er således mere omfattende end forklaringer og indeholder en række begreber og sætninger om sammenhænge mellem fænomener.
Mange teorier er så omfattende og generelle, at de ikke kan verificeres i traditionel forstand, men delelementer af teorierne kan bruges til forklaring af fænomener i samfundet. Fx forskellige teorier om det moderne og om det senmoderne samfund.

Eksempler:

  • Keynes konjunkturteori
  • Giddens teori om det senmoderne
  • Darwins evolutionsteori