Tidligere eksamensopgaver (kun for lærere)

Her er en oversigt over tidligere eksamensopgaver og vejledende eksamenssæt i skolens skriftlige fag fra 2010 og fremefter. Siden er kun tilgængelig for lærere, men links derfra kan distribueres til eleverne, som ad den vej kan få adgang til en enkelt opgave fra listen.

Der kræves login med sædvanlige asg-koder, dog skal brugernavnet indledes med "uv\", altså fx uv\asgkp

Klik her for adgang.