Tysk - faggruppebeskrivelse

Tyskgruppen er en relativ lille faggruppe, som består af 6 lærere med en pæn aldersspredning.Vi har en lang og god tradition for samarbejde og sparring. Tekster fra guldgruben af tysk litteratur er stadig i fokus, men samtidig arbejder vi aktivt med at videreudvikle sprogundervisningen, bl.a. via forsøgsarbejde under Undervisningsministeriet (UVM). Et af indsatsområderne er at arbejde med autentisk sprogproduktion ved hjælp af sociale medier og IT. For øjeblikket arbejder vi på at videreudvikle vores kontakter med tyske gymnasier med henblik på konkrete samarbejder omkring fælles projekter, samt programmer for elev- og lærerudveksling.