Uddannelsesstatistik

Herunder finder du en række links til uddannelsesstatistik - karakterer, fuldførelsesprocenter og overgang til uddannelser - for ÅSG ifølge lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne. 

Gymnasiekarakterer - gennemsnitskarakterer fordelt på A, B og C-niveaufag og evalueringsform.

Klik her

Se mere her: https://www.uvm.dk/statistik/gymnasiale-uddannelser

Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på gymnasiale uddannelser.

Klik her

Se mere her: https://www.uvm.dk/statistik/gymnasiale-uddannelser

Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført gymnasial uddannelse fordelt på til-uddannelse.

Klik her

Se mere her: https://www.uvm.dk/statistik/gymnasiale-uddannelser