Undersøgelse

En undersøgelse af en tekst kan have til formål at teste et synspunkt, fx et citat, for at se om der er belæg for citatet i teksten. En undersøgelse af tabel- og figurmateriale kan dreje sig om uddrage centrale talstørrelser, der skal belyse en problemstilling.
Naturvidenskabeligt set kan en undersøgelse være meget mere konkret, og fx inddrage eksperimenter, der kan belyse hvilke kemiske forbindelser, der dannes ved en given reaktion.

Tilbage til minileksikon