Værdipapir ÅSG 2012

 

Værdigrundlag

 Det almene gymnasiums værdier

Århus Statsgymnasium tager afsæt i det værdisæt, der ligger formuleret i STX-bekendtgørelsens formålsparagraf, og som vi sammenfatter således:

enter site Faglighed

Skolen skal udvikle elevernes viden og kompetencer gennem kombinationen af faglig bredde og dybde og gennem samspillet mellem fagene.

 

Almen dannelse

 

Skolen skal udvide elevernes perspektiv i tid og rum.

Refleksion

 

Skolen skal bidrage til, at eleverne forholder sig reflekterende og ansvarligt til sig selv og deres omverden. 

Kreativitet

 

Skolen skal befordre elevernes kreative og innovative evner.

go here Demokrati

 

Skolen skal bygge på og udvikle elevernes forståelse for demokratiske grundprincipper: åndsfrihed, ligeværd og frihed.  

 

På Århus Statsgymnasium er det faglige og sociale fællesskab i centrum. Og i fællesskabet er eleven i centrum.

Århus Statsgymnasium er en skole, hvor  watch kreativitet, nysgerrighed, mangfoldighed og engagement er helt centrale værdier. Disse værdier kommer dagligt i spil i en undervisning med  høj faglighed og i god kontakt med  omverdenen. Derved udvikles den enkelte elevs  click udsyn og evne til  go to link kritisk refleksion og  selvstændig handlingunder hensyntagen til fællesskabet.

Udviklingen af  http://www.cptool.com/details/?url=http://www.ymlp111.net/ handlekraft er på den måde et centralt mål for alle skolens aktiviteter.

Århus Statsgymnasium er med forrest i den pædagogiske udvikling; initiativer og idéer bliver omsat på ÅSG, og man mærker det i energien, i begejstringen og i den gode stemning, der er på skolen.