Valgfag 2017/18

Man kan som skole vælge at udbyde en lang række valgfag, men da hver enkelt elev typisk kun har en enkelt valgfagsmulighed, vil der ikke være elever nok til at kunne oprette disse mange valgfag. Derfor bliver mange elever skuffede.

Århus Statsgymnasium har på denne baggrund valgt at udbyde færre valgfag. Til gengæld er der meget stor sandsynlighed for, at de udbudte valgfag faktisk oprettes. Hvilke valgfag, der udbydes og oprettes, besluttes når året før.

Nuværende 2g'ere:

Afhængig af studieretning og 2. fremmedsprog kan der være et frit valgfag i 3g.

I skoleåret 17/18 udbydes følgende valgfag:

Frit valgfag

Astronomi C, design C, dramatik C, engelsk A, erhvervsøkonomi C, filosofi C, fransk fortsætter A, fysik B, idræt B, innovation C, latin C, psykologi C, samfundsfag A og tysk fortsætter A

Når, der skal vælges et fag på mindst B-niveau, kan 
der vælges mellem

Matematik A, Religion B, Mediefag B, Naturvidenskabelig opgradering fra C til B-niveau af biologi, fysik, kemi eller naturgeografi

 

Nuværende 1g'ere:

Alle 1g'ere har et frit valgfag i 2g. Afhængigt af 2. fremmedsprog kan der også være et frit valgfag i 3g.

I skoleåret 17/18 udbydes følgende valgfag:

Frit valgfag

Billedkunst B, Design og arkitektur C, Dramatik C, Erhvervsøkonomi C, Fysik B, Informatik C, Mediefag B, Musik og lydproduktion C og Samfundsfag B.

For elever, der har et frit valgfag i 3g, udbydes også Filosofi B og Psykologi B. som så udfylder valgfagsblokken i 2g og 3g.