Organisering

Århus Statsgymnasium er  statsligt selvejende. Den daglige ledelse består af rektor, vicerektor, administrationschef og uddannelsesledere. Skolens bestyrelse er skolens øverste ledelse.

follow link

Array

go to link Skolens bestyrelse er skolens øverste ledelse