Fordelingsregler

Regionsrådet har vedtaget lokale fordelingsregler i fordelingsudvalg ØST

Ansøgere fra KUO-områderne (Kombinerede Udlejningsområder, KUO-listen fra 2011) fordeles ligeligt på Egaa Gymnasium, Aarhus Katedralskole, Marselisborg Gymnasium, Risskov Gymnasium og Århus Statsgymnasium. Ansøgere fra KUO-områderne opfordres derfor til at prioritere disse gymnasier i deres ansøgning. Klik her for at se grafik over områderne.

De øvrige ansøgere fordeles efter afstandskriteriet og ansøgernes prioritering jf. optagelsesbekendtgørelsens bestemmelser.

Såfremt et gymnasium i 2.g og 3.g har en KUO-andel på mere end 10 %, kan gymnasiet ikke optage KUO-elever, Ansøgere fra KUO-områder der har ansøgt gymnasier udenfor Aarhus, fordeles efter optagelsesbekendtgørelsens bestemmelser.

 

 

Image Image Image

Få en fornemmelse af livet på skolen på en helt almindelig hverdag