15.06.2018 kl. 12:31

Dimission fredag den 28. juni

Dimissionsfesten afholdes fredag den 28. juni 2019 kl. 10.00 - 13.00 i festsalen.

go to site Sidste mulige eksamensdag er onsdag den 26. juni. Dagen afsluttes med studentersold på ÅSG.

Årets første student fra ÅSG får studenterhuen mandag den 24. juni.

go Program

Dorte Fristrup:

Velkomst

go to site Fællessang:

”Danmark, nu blunder”

source site Dorte Fristrup:

Dimission

3a:

”Shaida” (Moonjam)

Dorte Fristrup:

Uddeling af eksamensbeviser

Fællessang:

”Sommerens ø”

Thomas Gravholt, 3u:

Elevtale

3a:

”Hollow Talk” (Choir of Young Believers)

Dorte Fristrup:

Translokation

Big Band:

”Another Way to Die” (A. Keys og J. White)

Fællessang:

“Du danske sommer”


Umiddelbart herefter er der fotografering af afgangsklasserne i forhallen i rækkefølgen:

3a, 3b, 3c, 3d, 3h, 3q, 3u, 3w, 3x, 3z

Betaling for fotografering foregår via girokort, der udleveres efter fotografering.

Samtidig med fotograferingen indbydes afgangseleverne og deres pårørende samt jubilarer og ansatte til en forfriskning i kantinen.