01.09.2017 kl. 09:22

NV-dag

 I uge 36 vil alle 1g elever som en del af deres naturvidenskabelige grundforløb deltage i en naturvidenskabelig workshopdag. Den samlende overskrift er ”lineære sammenhænge” og eleverne vil lave eksperimenter inden for fagene biologi, fysik, informatik, naturgeografi. Matematik bidrager med en workshop, hvor indholdet er redskaber og metoder til behandling af de eksperimentelle data.

Eleverne arbejder i dagens løb sammen i en NV-grupper bestående af tre kontaktgrupper. Dagen bliver dermed endnu en mulighed for at møde og arbejde sammen på tværs af 1g- årgangen.

follow link Foto fra fysik-show.