05.04.2018 kl. 13:15

Studievalgsdag for 2.g

Studievalgsdag for 2.g den 16. april.

Studievalg Østjylland står for dagens arrangement.

Studievalgdag er en unik mulighed for at få tid til at fokusere og fordybe dig i dit fremtidige valg af studie.

Dagen starter med et fælles oplæg som er udgangspunktet og startskudet for resten af dagen.Efterfølgende har du mulighed for at vælge dig ind på én af tre følgende workshops:

1. VIDEN:  At skabe overblik over uddannelser, informationssøgning og valgparametre.

2. SELVINDSIGT: At få øjnene op for, at de ikke er alene om at være i tvivl og at få italesat tvivlen samt at få redskaber til at arbejde videre med deres studievalg.

3.HANDLING: At være afklaret omkring valget. Fokus på jobsigte og alternativer. Begrebsafklaring ift. ansøgning til videregående uddannelser.

I workshoppen kan du fokusere på lige netop den del af din valgproces, som du har behov for. Der vil i løbet af dagen være input fra både vejledere og dine medstuderende, samt redskaber og værktøjer til din videre valgproces.

Husk computer!

Klik her og læs mere om Studievalg Østjylland.