Fællestime i oldtidskundskab

Sidste uge havde alle 3.g'erne fællestime i oldtidskundskab hvor Teater2tusind opførte en moderne udgave af den antikke græske tragedie "Ødipus" af Sofokles.

 

Tilbage