1g: Den digitale elev

Når du som elev begynder på Århus Statsgymnasium, skal du komme på. Du skal kunne logge ind på de forskellige systemer, bl.a. Ludus, og du skal have orden i dine dokumenter og styr på din datasikkerhed. Du skal også komme på i mindre teknisk forstand: du skal være reflekteret og fornuftig omkring din brug af mobiltelefon, pc og andet hardware - og du skal træne din opmærksomhed for det faglige og for, hvad det kræver at være elev på ÅSG. Så du skal også komme på med din opmærksomhed. Både for det faglige og for de mennesker, du er sammen med - både ansatte og elever.

første skoledag får du logins og passwords til skolens systemer. I en lektion efter - inden for de to første uger - følges der i den enkelte klasse op på, om alle er på. Desuden introduceres du for filhåndtering og filstruktur, dvs. bl.a. hvordan du bedst holder orden på din pc.

I grundforløbet i 1.g har hver klasse fire halve lektioner i digital dannelse (dd) af lærere fra enten dansk og engelsk. Disse lektioner har fokus på at lære og øve brugen af fagligt relevante programmer og at fastholde dig i brugen af den mappestruktur, vi bruger på ÅSG. 

I december er der it-test, hvor du kan vise dine færdigheder og viden om digitale redskaber. Inden denne test er der en dd-lektion i hver klasse.

I foråret følger fire dd-lektioner i fagene historie, engelsk, matematik og dansk. Emnerne er digital læsning, digitalt samarbejde, Excel og snyd.

Aktivitetsplan 1g 23/24: klik her.