Hvor kommer eleverne fra?

Eleverne på ÅSG kommer fra Aarhus og omegn - og særligt fra området tæt på gymnasiet. Enkelte pendler fra steder længere væk i landet. Alle har afsluttet enten niende eller tiende klasse. Nogle kommer direkte fra folkeskolen, andre har taget et år på efterskole, atter andre har taget tiende klasse som udvekslingsstudenter i et andet land. De kommer altså fra forskellige skoler, områder og med vidt forskellige baggrunde – dette ser vi som en stor styrke.

På skolen forenes forskellighederne på særlig vis. Du vil som ny elev møde nye og anderledes mennesker, som vil være med til at påvirke, udvikle og udvide dine horisonter i mere end én retning.

ÅSG er kendt for en stor mangfoldighed og et stærkt fællesskab. Der er langt fra én bestemt ”type” elev. Fællesskabet muliggøres af en særlig åbenhed blandt eleverne. En åbenhed og en nysgerrighed, som betyder, at eleverne kommer hinanden ved på tværs. I gruppearbejdet, gennem større opgaver og projekter kommer eleverne tæt på hinanden og får mulighed for at bruge og lære af hinandens forskelligheder. 

ÅSG er kendt for en stor mangfoldighed og et stærkt fællesskab blandt eleverne