Hvad er det særlige ved ÅSG?

Det særlige ved ÅSG er det engagerede fællesskab, du træder ind i som elev på skolen. Et fællesskab med plads til forskellige mennesker, deres ideer og projekter.

Skolen danner rammerne for et åbent miljø, hvor man som elev har mulighed for at sige sin mening og tage del i de mange faglige, sociale og kreative aktiviteter. På den måde opstår bevidstheden om, at vi alle, lærere såvel som elever, er med til at forme den skole, vi hører til.

Et stærkt fællesskab kræver åbenhed. Åbenhed over for andre mennesker – og åbenhed over for nye opgaver og udfordringer. Åbenheden er helt central for undervisningen på ÅSG. Det er den måde, vi går til et nyt emne, en opgave eller problemstilling på. Ved at have åbenhed som centralt fundament for læring skabes elever, som kan forholde sig nuanceret, velovervejet og reflekteret til dem selv og deres omverden.

Mulighederne er mange, og hvis du bruger dem som elev på skolen, kan du dykke ned i et væld af aktiviteter og anderledes udfordringer. På ÅSG er vi glade for nye ideer og tror på, at engagement er med til at skabe det mest interessante og givende læringsmiljø.

Et fællesskab åbner dine horisonter, giver dig trygge rammer og udvikler dig på flere (uventede) kanter – og et fællesskab forpligter. Det forpligter til nærvær og engagement, tilstedeværelse og deltagelse. Nærværet fra elever og lærere er helt særligt for ÅSG.

Et stærkt fællesskab kræver åbenhed