LEDIGE STILLINGER

Ledige timer inden for fagene drama, fransk og tysk

Ved Århus Statsgymnasium har vi pr. 1. august 2021 ledige timer inden for fagene drama, fransk og tysk. Både ansøgere med og uden pædagogikum vil komme i betragtning. Du kan have et eller to af fagene, eller du kan have et af fagene i kombination med et andet gymnasierelevant fag. Fagene historie og samfundsfag har ingen interesse. Afhængig af fagkombination kan der blive tale om en fast stilling.
Århus Statsgymnasium er et alment gymnasium med i næste skoleår 28 klasser, ca. 780 elever og ca. 70 lærere.
Vi lægger i hele organisationen vægt på rummelighed og ansvarlighed og på et respektfuldt samarbejde mellem såvel ledelse, medarbejdere som elever. Vi forventer, at du som medarbejder har fokus på elevtrivsel fagligt såvel som socialt, og at du trives i en travl hverdag i et udviklingsorienteret skolemiljø præget af godt humør.

Se i øvrigt skolens hjemmeside www.aarhusstatsgymnasium.dk for at få mere at vide om vores skole.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til rektor Dorte Fristrup på telefon 8615 8955 eller 2449 9192.

Ansøgningsfrist og –procedure
Send din ansøgning i én samlet fil via gymnasiejob.dk senest søndag den 9. maj 2021.
Ansøgningen stiles til rektor Dorte Fristrup, Århus Statsgymnasium, Fenrisvej 33, 8210 Århus V.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 20.

Løn og ansættelsesforhold
ifølge GLs overenskomst