LEDIGE STILLINGER

2-3 ledige stillinger inden for fagene engelsk, idræt, informatik, matematik og spansk

Ved Århus Statsgymnasium har vi 2-3 ledige stillinger til besættelse pr. 1. august inden for fagene engelsk, idræt, informatik, matematik og spansk, evt. i kombination med andre gymnasierelevante fag. Både ansøgere med og uden pædagogikum vil komme i betragtning.

Århus Statsgymnasium er et alment gymnasium med næste år 31 klasser, ca. 830 elever og ca. 75 lærere. Stillingerne er i udgangspunktet faste stillinger på fuld tid.

Vi lægger i hele organisationen vægt på rummelighed og ansvarlighed og på et respektfuldt samarbejde mellem såvel ledelse, medarbejdere som elever. Vi forventer, at du som medarbejder har fokus på elevtrivsel fagligt såvel som socialt, og at du kan lide at være i en travl hverdag i et udviklingsorienteret skolemiljø præget af godt humør. Vi forventer samtidig, at du er ambitiøs på elevernes, dine fags og skolens vegne, og at du vil bidrage til at fastholde ÅSG som en god og attraktiv skole og arbejdsplads.

Se i øvrigt skolens hjemmeside www.aarhusstatsgymnasium.dk for at få mere at vide om vores skole.

Yderligere information

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til rektor Dorte Fristrup på telefon 8615 8955 eller 2449 9192, eller på mail til asgdf@aarhusstatsgymnasium.dk.


Ansøgningsfrist og –procedure

Ansøgningen skal stiles til rektor Dorte Fristrup, Århus Statsgymnasium, Fenrisvej 33, 8210 Århus V og sendes i én samlet fil via gymnasiejob.dk.
Ansøgningsfristen er søndag den 8. maj, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 20 og 21.

 

Løn og ansættelsesforhold

- ifølge GLs overenskomst.