LEDIGE STILLINGER

Årsvikariat i psykologi på ca. 50%

Ved Århus Statsgymnasium har vi et ledigt årsvikariat i psykologi på ca. 50%, med start så hurtigt som muligt og med udløb 30/6 2022. Konkret drejer det sig om undervisning på 2 hold, ét på C-niveau og ét på B-niveau. Både ansøgere med og uden pædagogikum kan komme i betragtning, men ansøgere med undervisningserfaring vil blive foretrukket.

Århus Statsgymnasium er et alment gymnasium med 29 klasser, ca. 800 elever og ca. 70 lærere.

Vi lægger i hele organisationen vægt på rummelighed og ansvarlighed og på et respektfuldt samarbejde mellem såvel ledelse, medarbejdere som elever. Vi forventer, at alle medarbejdere har fokus på elevtrivsel fagligt såvel som socialt, og at de trives i en travl hverdag i et udviklingsorienteret skolemiljø præget af godt humør.

Hvis du vil vide mere om skolen, kan vi henvise til skolens hjemmeside www.aarhusstatsgymnasium.dk

Yderligere information

Yderligere oplysninger om vikariatet kan fås ved henvendelse til rektor Dorte Fristrup på tlf 2449 9192 eller på asgdf@aarhusstatsgymnasium.dk.


Ansøgningsfrist og –procedure

Send din ansøgning i én samlet fil via gymnasiejob.dk senest onsdag den 1. september.
Ansøgningen stiles til rektor Dorte Fristrup, Århus Statsgymnasium, Fenrisvej 33, 8210 Århus V.
 

Løn og ansættelsesforhold

Ifølge GLs overenskomst.