LEDIGE STILLINGER

Ledig stilling i matematik i kombination med et andet gymnasierelevant fag

Århus Statsgymnasium

Ved Århus Statsgymnasium har vi pr. 1. august 2021 en ledig stilling i matematik i kombination med et andet gymnasierelevant fag. Både ansøgere med og uden pædagogikum vil komme i betragtning. Århus Statsgymnasium er et alment gymnasium med i næste skoleår 28 klasser, ca. 780 elever og ca. 70 lærere. Stillingen er i udgangspunktet en fast stilling på fuld tid.

Vi lægger i hele organisationen vægt på rummelighed og ansvarlighed og på et respektfuldt samarbejde mellem såvel ledelse, medarbejdere som elever. Vi forventer, at du som medarbejder har fokus på elevtrivsel fagligt såvel som socialt, og at du trives i en travl hverdag i et udviklingsorienteret skolemiljø præget af godt humør. Og så forventer vi selvfølgelig, at du som en af skolens matematiklærere ser det som din fornemste opgave at lade eleverne opdage både, at matematik faktisk ikke er så svært, og at det også kan være sjovt!

Se i øvrigt skolens hjemmeside www.aarhusstatsgymnasium.dk for at få mere at vide om vores skole.

Yderligere information

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til rektor Dorte Fristrup på telefon 8615 8955 eller 2449 9192.


Ansøgningsfrist og –procedure

Send din ansøgning i én samlet fil via gymnasiejob.dk senest den 7. juni 2021.
Ansøgningen stiles til rektor Dorte Fristrup, Århus Statsgymnasium, Fenrisvej 33, 8210 Århus V. 

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 24.
 

Løn og ansættelsesforhold

ifølge GLs overenskomst.