LEDIGE STILLINGER

Vikariat i biologi på ca. 60 %

Århus Statsgymnasium
Ved Århus Statsgymnasium har vi i perioden fra 1. januar indtil 30. juni 2023 et vikariat i biologi på ca. 60 %. Heri indgår undervisning på såvel C- som B-niveau.
Både ansøgere med og uden pædagogikum kan komme i betragtning, men ansøgere med undervisningserfaring vil blive foretrukket.

Århus Statsgymnasium er et alment gymnasium med 31 klasser, ca. 830 elever og ca. 80 lærere.

Vi lægger i hele organisationen vægt på rummelighed og ansvarlighed og på et respektfuldt samarbejde mellem såvel ledelse, medarbejdere som elever. Vi forventer, at alle medarbejdere har fokus på elevtrivsel fagligt såvel som socialt, og at de trives i en travl hverdag i et udviklingsorienteret skolemiljø præget af godt humør.

Hvis du vil vide mere om skolen, kan vi henvise til skolens hjemmeside
www.aarhusstatsgymnasium.dk

Yderligere information
Yderligere oplysninger om vikariatet kan fås ved henvendelse til rektor Dorte Fristrup på asgdf@aarhusstatsgymnasium.dk.

Ansøgningsfrist og –procedure
Send din ansøgning i én samlet fil via gymnasiejob.dk senest den 2. december.
Ansøgningen stiles til rektor Dorte Fristrup, Århus Statsgymnasium, Fenrisvej 33, 8210 Århus V.

Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 49/50.

Løn og ansættelsesforhold
Ifølge GLs overenskomst.