Hvordan er hverdagen på ÅSG?

Klokken fem minutter i otte strømmer elever fra alle retninger til gymnasiet på Fenrisvej. Nogle med sved på panden efter cykelturen, andre småløbende, atter andre mere tjekkede efter en rolig bustur. Uanset: klokken 8 indfinder de sig i dagens lokale, og undervisningen begynder.

Timerne ligger i lektioner á 90 minutter. I frokostpausen ses eleverne på skolens fortrappe håbefuldt spejdende efter solen eller i kantinen. Her spises madpakker imens snakken summer: weekendens eskapader vendes, dagens emne fra samfundsfagstimen diskuteres højlydt, eller der lægges planer for en snarlig studietur.

En gang om måneden samles både lærere og elever til månedsmøde. På mødets første del informeres om kommende begivenheder, nye tiltag og aktiviteter. Mødets anden del består af et foredrag med en relevant personlighed. Vi har haft besøg af bl.a. Peter Bastian, Naser Khader og Clement Kjærsgaard. På møderne skabes et rum for fællesskab og nærvær mellem eleverne, årgangene og lærerne – samtidig giver de perspektiv og trækker tråde fra verdenen udenfor ind på skolen.

Når timerne er slut, er der stadig liv på skolen. I det ene lokale brygges kaffe til det kommende elevrådsmøde, i det andet planlægger OD-gruppen deres nye projekt, og i det tredje brainstormes der på ideer til skolebladets kommende udgivelse. Kort sagt: skolen summer af liv fra tidlig morgen til ud på aftenen.

Skolen summer af liv fra tidlig morgen til ud på aftenen