Hvordan er undervisningen på ÅSG?

Undervisningen sigter mod at give eleverne en bred og dyb faglig viden i samspil med en øget forståelse af dem selv og deres omverden.

Dynamikken mellem lærere og elever er helt central for undervisningen på ÅSG. Vi lægger vægt på, at der mellem lærere og elever ligger et gensidigt ansvar: eleverne har ansvar for at møde velforberedte og deltagende op til timerne, og lærerne har ansvar for at skabe rammerne for en interessant undervisning med et stærkt fagligt indhold.

ÅSG er et STX-gymnasium. Det betyder, at undervisningen vægter den brede, faglige viden uanset studieretning. Alle studieretninger indeholder fx både sprogfag og naturvidenskabelige fag. Historie og dansk er obligatoriske fag for alle elever. Som ny elev vil du møde nye fag som oldtidskundskab, naturgeografi, AT, AP og NV (forvirret over de mærkelige forkortelser? - fortvivl ikke).

Ud over klasseundervisningen tager vi på ture ud af huset, og her bruger eleverne deres viden fra klasselokalet på virkeligheden. Det kunne være en valgdebat med samfundsfag, til teaterforestilling med drama eller en tur i skoven med biologi. Samtidig inviterer vi omverdenen indenfor og får besøg af bl.a. forskere, journalister, politikere og forfattere til foredrag og debat. På den måde forbliver hverdagen dynamisk; fagligheden spiller sammen med omverdenen, og eleverne lærer at spille med. 

 Fagligheden spiller sammen med omverdenen, og eleverne lærer at spille med