Hvordan får jeg mere at vide?

Kom til åbent hus (orienteringsaften)
Her kan du kigge indenfor, før du starter på skolen. Du har mulighed for at møde lærer og nuværende elever, og høre dem fortælle om fagene, studieretninger og livet på ÅSG. Tidspunktet annonceres her på hjemmesiden.

Kig forbi
Kom forbi skolen, når det passer dig. Få en fornemmelse af livet på skolen på en helt almindelig hverdag. Stil gerne dine spørgsmål til de lærere og elever, du møder.

Ring
Ring og snak med skolens lærere eller uddannelsesledere, hvis du har specifikke spørgsmål om studieretninger og fag. Eller ring til os, hvis du bare har brug for at høre lidt mere om skolen.

Overflytning
Ønsker du overflytning til Århus Statsgymnasium fra en anden ungdomsuddannelse, kan du klikke her og læse mere.

Optagelseskrav 2023
Adgangskrav til en 3-årig gymnasial uddannelse i direkte forlængelse af 9. klasse.
Adgangskrav til en 3-årig gymnasial uddannelse i direkte forlængelse af 10. klasse.

Optagelsesprøver
Elever der ikke opfylder optagelseskravene skal til en optagelsesprøve i fagene: dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi. For nærmere information kontakt skolen.

Vedrørende forrang
Når du søger optagelse på ÅSG, har du mulighed for at søge med forrang, hvis du allerede nu ved, at du ønsker studieretningen Engelsk A, Billedkunst B/Mediefag B. Bemærk, at en ansøgning om forrang skal indsendes senest den 13. marts; der er ikke mulighed for at ændre en ellers rettidigt indsendt ansøgning uden ønske om forrang til en ansøgning med ønske forrang efter ansøgningsfristens udløb.

Du skal være opmærksom på, at du ikke er garanteret en plads på ÅSG, selvom du søger med forrang. Vi optager elever med forrang til denne studieretning til højst én klasse, dvs. op til 30 elever. 

I optagelse.dk skal du i din ansøgning krydse af, at du søger med forrang. Derefter har du mulighed for at uploade dokumentation for, at du er berettiget til at søge med forrang.

Vores anbefaling er, at dokumentationen indeholder følgende:
- en redegørelse for, hvorfor du ønsker denne studieretning (max ½ side)
- en beskrivelse af, hvor interessen for studieretningsfagene (engelsk, billedkunst og/eller mediefag) kommer fra (max ½ side)
- evt. dokumentation fra fx relevante valgfag, ungdomsskoleforløb eller forløb på efterskole.

Få en fornemmelse af livet på skolen på en helt almindelig hverdag