Fra folkeskole til gymnasium?

Overgangen fra folkeskole til gymnasium opleves meget forskelligt fra elev til elev. Men ét er sikkert: det er bestemt en omvæltning. Nogle oplever omvæltningen mest på det faglige plan: en øget lektiemænge, et højere niveau, et andet krav om engagement og deltagelse. Andre oplever det mere på det sociale plan: en ny hverdag, et nyt fællesskab af unge mennesker på din egen alder, nye inspirerende mennesker at omgive sig med.

Tværfaglige projekter, flere afleveringsopgaver, nye fag, længere skoledage og mere tid med de fag, du synes er spændende. Det er nogle af forandringerne du vil møde på gymnasiet. Du vil opleve et andet og stærkere fagligt fællesskab i din klasse. Alle har fået mulighed for at vælge en studieretning med de fag, som interesserer dem allermest. Derfor vil du (i højere grad end i folkeskolen) møde andre elever, som interesserer sig for de samme ting som dig.

Ved at engagere dig i de aktiviteter, som du finder interessante, lærer du gradvist skolen at kende. De mange nye fællesskaber, som du bliver en del af igennem din gymnasietid, vil give dig en stærk tilknytning til skolen. Allerede efter de første dage kan du finde vejen til dit lokale, og du vil hurtigt føle dig hjemme i de før så fremmede omgivelser. 

Du vil opleve et andet og stærkere fagligt fællesskab i din klasse