2g: Den digitale borger

I 2.g er eleverne landet i den digitale skolehverdag, og blikket vendes mod livet som borger i en digital verden i bredere forstand samtidig med, at det digitale tages op i faglig sammenhæng på klasseplan.

I efteråret afvikles tre lektioner i digital dannelse i hver klasse, varetaget af repræsentanter fra it-styregruppen. Indholdet aktualiseres hvert år under overskrifterne

  •    •    Den digitale borger - fx offentlig it-struktur med mit.dk, mitID og borger.dk
  •    •    Datahåndtering - fx cookies og GDPR
  •    •    Digital interaktion - fx Virtual Reality

 

I foråret bidrager it-styregruppen med digital knowhow i 2-3 lektioner i tilknytning til den faglige undervisning i den enkelte klasse. Fag og udformning aftales i forlængelse af klassemødet i december.

I løbet af 2.g afholdes desuden workshops med Aarhus kommune om online radikalisering og en fællestime med politiet om online kriminalitet.

Året slutter med en lektion i digital dannelse, hvor eleverne introduceres til programmet Scratch, som skal bruges på algoritme- og innovationsdagene i 3.g.

Aktivitetsplan 2g 23/24: klik her.