3g: Den digitale studerende

I 3g tematiserer arbejdet i digital dannelse elevernes videre vej ud i studie- og arbejdslivet, hvor hensigten er, at de tilskyndes til at reflektere over karriere- og livsperspektiver i det digitale felt.

I november gennemføres to algoritme- og innovationsdage, hvor eleverne gruppevis i klasserne og på årgangsplan konkurrerer om at udvikle spil. På andendagen kåres vinderne, og begivenheden afsluttes med en fællestime.

Efterfølgende står it-styregruppen for afviklingen af en lektion i digital dannelse i klasserne, som følger op på algoritme- og innovationsdagene og tematiserer AI-teknologi.

Til foråret tager klasserne på halvdagsudflugter med et digitalt tema til en studieretningsrelevant lokation, som kan give inspiration til det digitale i et karrierelæringsperspektiv. Udflugtsmålene etableres af it-styregruppen og turene gennemføres med relevante faglærere.

Forløbet i digital dannelse på ÅSG afsluttes med en fælles aktivitet for 3g'erne i april, som samler op på de tre år og levendegør tiden efter gymnasiet. 

 

Aktivitetsplan 3g 23/24: klik her.