Fra elev til studerende

Mange elever er gode til at bruge digitale værktøjer og hjælpemidler, når de begynder i gymnasiet. At man er det - og at man også er reflekteret og handlingsparat i sin brug af det digitale i og uden for skolen er noget, der også skal trænes og udfordres i løbet af gymnasietiden.

Dannelse handler om at være i besiddelse af viden og kompetencer inden for mange forskellige faglige områder, men det handler også om at være reflekteret og opføre sig ansvarligt og imødekommende over for andre mennesker i de sammenhænge, man er i. Det gælder også for digital dannelse.

                          Link: Progressionsplanen for digital dannelse.

På ÅSG er det vigtigt, at den enkelte elev i løbet af de tre år erhverver sig kompetencer og færdigheder inden for det digtiale felt. Samtidig er det vigtigt, at man er oplyst og stillingtagende i forhold til problemstillinger inden for det digitale felt i samfundet og verden som helhed. Og sidst men ikke mindst, er det vigtigt, at man hele tiden arbejder på at bruge det digitale på en ordentlig og kvalificeret måde i forhold til livet som studerende.

På den måde er sigtet gennem ÅSG's progressionsplan for digital dannelse at løfte elevens blik og lægge trædesten ud for eleven i bevægelsen fra elev til borger og studerende.