Hvorfor digital dannelse?

Den digitale verden er meget mere end computere, mobiltelefoner, MitID og Instagram. Som elev, studerende og borger er det vigtigt at kunne bruge centrale, digitale redskaber og desuden have indsigt i og forståelse for nogle overordnede strukturer, som former og forandrer vores samfund, vores vaner og vores dagligdag.

At man kan det, kalder vi på ÅSG for digital dannelse.

Over de tre år på ÅSG vil man som elev møde mange forskellige aktiviteter, der øger kompetencerne til at begå sig reflekteret i en verden, der i stigende grad bliver digital. Planen for alle disse aktiviteter og sammenhængen imellem dem kalder vi for progressionsplanen for digital dannelse.

Emnerne er bl.a. sikkerhed, cookies og overvågning, god kommunikation på nettet, programmering, kunstig intelligens og robotter, digital adfærd og gode digitale vaner - mange andre ting, som er væsentlige at vide noget om for at kunne følge med og deltage i det digitale samfund som en myndig borger.

Det konkrete indhold justeres år for år i takt med udviklingen i teknik, samfund og elevbaggrund. Se mere om det her på siden.