It-styregruppen på ÅSG

På ÅSG er der en it-styregruppe, hvor forskellige fag og fagligheder er repræsenteret - ligesom skolens ledelse også er repræsenteret her. I gruppen er

Dorte Fristrup (rektor)

Malene Fletcher (tysk, historie)

Mille Rosenkilde (dansk, informatik, mediefag)

Frank Skafte (it-supporter)

Thomas Bue (fysik, kemi)

Lars Nordam (vicerektor)

It-styregruppen fungerer som forbindelse mellem skolens strategiske niveau og undervisningen i praksis. Det betyder, at it-styregruppen både er opsamlingssted for problemstillinger relateret til it-området i løbet af året, og samtidig er et forum, hvor skolens strategier vedrørende it-området drøftes.

Gruppen er sammensat af repræsentanter fra skolens ledelse, lærerpersonale og it-driftsafdeling. Hvert medlem har selvstændige ansvarsområder inden for it-området, og møderne i gruppen har til formål at dele status fra de forskellige områder samtidig med at skabe fremdrift i gruppens særlige indsatsområder.

I skoleåret 23/24 arbejder gruppen bl.a. med ChatGBT, digital adfærd hos elever og VR- og AR-teknologi i undervisningen. I det hele taget er det styrende for gruppens arbejde progressionsplanen for digital dannelse, som kan se her:

Progressionsplan for digital dannelse