Afholdelse af ferie-fridage

Afholdelse af de særlige feriedage (5 dage) fastlægges som udgangspunkt efter aftale mellem ledelsen og den enkelte medarbejder, jf. PAV (statens personale-administrative vejledning) stk. 23.7.4. Dvs. den enkelte medarbejder kontakter ledelsen for at ønske placeringer af feriedagene. 

Vi vil, som hidtil, gøre hvad vi kan for at imødekomme ønskerne om placering af feriedagene.

Bestemmelsen i PAV, siger endvidere:

”Hvis afviklingstidspunktet ikke er fastlagt den 1. januar i ferieåret, kan ansættelsesmyndigheden varsle de særlige feriedage til afholdelse.”

Derfor:

Hvis man har ønsker om at fastlægge særlige feriedage i skoleåret, skal aftalen om afvikling af feriedagene være på plads 01.januar i pågældende skoleår. Alle ønsker om placering af særlige fridage drøftes med nærmeste leder. 

Har man derimod ikke inden denne frist udtrykt ønske om placering, placeres samtlige særlige feriedage (eller resten heraf, hvis nogle af dagene er placeret) uden yderligere varsel i uge 7.

Og husk: man kan ikke placere de særlige feriedage med tilbagevirkende kraft. Man kan fx ikke den 25. oktober placere feriedagene i uge 42. De SKAL placeres på forhånd.

PAV åbner mulighed for, at der kan aftales udbetaling af feriefridagene i stedet for, at de afholdes. Dette vil på ÅSG kun kunne ske i ganske specielle, enkeltstående tilfælde, med helt særlige begrundelser.