Aflevering af digitale prøver

Til enhver skriftlig prøve er det elevens ansvar at aflevere et produkt til bedømmelse og at censorerne kan læse det afleverede produkt.

På det punkt adskiller den digitale eksamen sig ikke fra den traditionelle eksamen, hvor produktet afleveres på papir.

Men til forskel fra den traditionelle eksamen har man ved den digitale eksamen ikke et fysisk produkt, man kan kontrollere med føle- og synssansen, før man afleverer.

For at undgå at aflevere et forkert produkt eller i et ugyldigt fil-format i en prøvesituation, er det vigtigt, at man følger nedenstående vejledning slavisk.

Det gælder både til terminsprøve og ved skriftlig eksamen.  

Det er endvidere tilrådeligt, at man prøver at aflevere minimum én skriftlig aflevering i LUDUS inden terminsprøven, hvor nedenstående vejledning følges, således at man er bekendt med proceduren.

Før prøven
1. Opret et dokument og indsæt sidehoved i dokumentet med navn, klasse, elevnummer, fag og dato.

2. Gem dokumentet og navngiv det således, at navnet begynder med prøveforekomsten - klasse og           nr. Derefter følger navn.

På sedlen, som ligger på dit bord, kan du se, hvordan dokumentet skal navngives.

Under prøven
3. Husk løbende at gemme dokumentet.

Det er dit ansvar, at du kan aflevere et produkt til bedømmelse.

Ved prøvens afslutning
4. Når du er klar til at aflevere, konverterer du dokumentet til en PDF-fil.

5. Dernæst oploader du PDF-filen til LUDUS ligesom ved almindelige afleveringer

6. Husk du kun må aflevere én PDF-fil.

Bilag, beregninger osv. skal med andre ord være indeholdt i den ene PDF-fil.

7. Kontrollér, at du har afleveret den rigtige fil, i det rigtige format, med det rigtige navn.

Husk, det er dit ansvar, at du afleverer det rigtige produkt til bedømmelse.

 

/RO 2014