Alkohol- og rusmiddelpolitik for ansatte

Brug af alkohol og andre rusmidler på ÅSG må ikke belaste vores sikkerhed, trivsel, arbejdsindsats eller omdømme.

Udførelse af arbejdsopgaver på ÅSG er som udgangspunkt uforeneligt med indtagelse af alkohol og andre rusmidler.

Rammer

I en arbejdsmæssig sammenhæng er det uacceptabelt at være påvirket af alkohol eller andre rusmidler.

Brug af alkohol og andre rusmidler er ikke tilladt på arbejdspladsen.

Mængden af indtaget alkohol og andre rusmidler både privat og på arbejdspladsen må ikke gå ud over arbejdsindsatsen den efterfølgende dag.

Ovenstående regler gælder ligeledes i forbindelse med medarbejderes deltagelse i konferencer, møder o.l. samt i forbindelse med rejser.

Rektor kan tillade indtagelsen af alkohol ved særlige lejligheder.

Retningslinjer ved misbrug

Enhver medarbejder på ÅSG har pligt til at handle, hvis de har mistanke om et misbrug af alkohol eller andre rusmidler ved at gå direkte til den pågældende kollega og/eller til tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentanten eller ledelsen.

Har rektor/ledelsen mistanke om en medarbejders misbrugsproblem – eller er blevet gjort bekendt med en mistanke herom – har rektor/ledelsen pligt til hurtigst muligt at tage en samtale med den pågældende medarbejder sammen med tillidsrepræsentanten. Formålet med samtalen er at afdække et evt. misbrugsproblem, og hvis dette er tilfældet, tilbyde den pågældende medarbejder relevant hjælp til at komme ud af sit misbrug. Hvis det vurderes at medarbejderens misbrugsadfærd udgør en særlig sikkerhedsmæssig risiko skal AMO involveres.