Analyse

Analyse er et græsk ord, der betyder opløsning, dvs. at opdele i bestanddele. En analyse er et forsøg på at opdele en sag eller et problem i elementer, som muliggør en påvisning af sammenhænge mellem disse og en undersøgelse af årsagsforhold. På baggrund af undersøgelsen af enkeltdelene, kan du afslutningsvist sammenfatte delene og nå frem til en helhedsforståelse.

Tilbage til minileksikon