Analyse

Analyse er et græsk ord, der betyder opløsning, dvs. at opdele i bestanddele. En analyse er et forsøg på at opdele en sag eller et problem i elementer, som muliggør en påvisning af sammenhænge mellem disse og en undersøgelse af årsagsforhold. På baggrund af undersøgelsen af enkeltdelene, kan du afslutningsvist sammenfatte delene og nå frem til en helhedsforståelse.