Arbejdsmiljø (AMO)

Hvad er arbejdsmiljø?
Arbejdsmiljøet relaterer sig til den enkeltes oplevelse af de forhold, der er omkring arbejdet. Dvs. det har både noget at gøre med de fysiske forhold (belysning, indretning af arbejdsplads) og de psykiske (oplevelsen af arbejdsmængde, forholdet til kolleger mm.).

Det er meget vigtigt, at alle tager del i aktivt at udvikle og vedligeholde det gode arbejdsmiljø - det er et fælles ansvar.

Skolens AMO har det overordnede ansvar - se mere nedenfor - men vi vil gerne have, at der er en lige vej fra AMO til den enkelte ansatte. 

Hvad er AMO?
AMO er skolens ArbejdsMiljøOrganisation. Den udgøres af Helene Brogaard Harrits (repræsentant) og Lars Nordam (leder).

AMO er en intern organisering af samarbejdet om arbejdsmiljø i virksomheden, og AMO har både daglige opgaver og strategiske opgaver og skal løbende arbejde med virksomhedens arbejdsmiljø. Det betyder, at AMO både skal afdække og løse de eksisterende arbejdsiljøproblemer og arbejde med at forebygge, at nye problemer opstår.

Hvad kan I bruge os til? 
Vores opgave som AMO er helt overordnet at sikre arbejdet med arbejdsmiljøet på skolen. Det betyder, at det er vigtigt at kontakte os, hvis man mener, der er forhold i arbejdsmiljøet, der er uhensigtsmæssige - men også, hvis man har gode forslag til indsatser mere genrelt inden for arbejdsmiljø.