Argumentation

At argumentere betyder at komme med begrundede synspunkter. Når du argumenterer, gør du  mindst to ting: du indtager et standpunkt i et tvivlsspørgsmål, og du giver en grund til at gøre det.