Argumentation

At argumentere betyder at komme med begrundede synspunkter. Dvs. du argumenterer for, at noget er på en bestemt måde vha. en god forklaring. Din gode forklaring skal indeholde en begrundelse, der, afhængigt af faget, indeholder henvisninger til andet materiale, teori el.lign.