Bilag

Bilag anbringes sidst i opgaven efter litteraturlisten og tæller ikke med i sidetallet. Bilag skal nummereres.
Oplysningerne i bilagene skal bruges i din besvarelse, ellers skal de ikke medtages.

Tilbage til minileksikon