Brobygning

I et brobygningsforløb på Århus Statsgymnasium kan du glæde dig til to eller tre dage med spændende undervisning. Du får et fuldt skema med timer ligesom gymnasieeleverne, men timerne vil være specielt tilrettelagt for dig og resten af brobygningsholdet. Du vil møde lærere og elever både til undervisning og vejledning. Kort sagt vil du få en fornemmelse af, hvordan det er at være gymnasieelev og få svar på spørgsmål som f.eks.

Hvad er stx for en uddannelse? 
Hvilke fag har man? 
Hvordan er stx anderledes fra de andre ungdomsuddannelser? 
Gymnasiet tilbyder et helt ungdomsliv og ikke kun uddannelse - hvad betyder det?
Hvordan oplever gymnasieeleverne hverdagen på gymnasiet?
Hvordan bliver jeg elev på gymnasiet? 
Hvad kan jeg blive med en stx?  

Arbejdsformer: Du vil opleve arbejdsformer, der svarer til 1.g undervisning, møde elever og lærere fra Århus Statsgymnasium og blive vist rundt på skolen for at se vores faciliteter. 

Mødetider: Første dag møder du kl. 8.00 i forhallen, hvor alle brobygningselever mødes med en studievejleder. Ellers er mødetiderne 8.00 - 15.00.

Transport: buslinjer 

Kantine: Du kan tage madpakke med eller købe mad i vores kantine.

Afbud: Hvis du bliver syg eller af anden årsag er forhindret i at komme skal du så hurtigt som muligt ringe til kontoret på tlf. 86 15 89 55.

Ansvarlig: Uddannelsesleder Mona Gadegaard og sekretær Jannie Fyrst Therkelsen.

Email: asgpost@aarhusstatsgymnasium.dk

Har du lyst lyst til at læse mere om Århus Statsgymnasium, og hvordan det er at gå på gymnasiet, så klik dig rundt på vores hjemmeside.

 https://brobygning.unoung.dk kan du få mere information om dit brobygningsforløb på Århus Statsgymnasium, og du kan også tilmelde dig.