Covid-19 Retningslinjer på ÅSG

Nedenstående retningslinjer er gældende på Århus Statsgymnasium i forhold til at håndtere situationen omkring Covid-19.
Retningslinjerne udarbejdes i overensstemmelse med retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet og fra sundhedsmyndighederne og opdateres løbende.

Gældende for alle på skolen

Alle skal følge hovedreglerne for at forebygge udbredelse af Covid-19:

  • Vaske/afspritte hænder
  • Nyse/hoste i ærmet
  • Blive hjemme, hvis man har symptomer på smitsom sygdom
  • Holde afstand hvor det er muligt
  • Hjælpe til med at sikre ventilation og udluftning i lokalerne.

 

Test og vaccination

Sundhedsmyndighederne anbefaler fortsat, at alle vaccineres.

Hvad angår ekskursioner og studieture, er det elevens (og forældrenes, hvis eleven er under 18 år) ansvar at sikre, at man som elev overholder de gældende retningslinjer på destinationen, fx at man har den krævede vaccination eller de krævede tests ved indrejse til og under ophold i et andet land eller ved besøg på fx muséer.

 

Forholdsregler ved sygdom og smitterisiko

Hvis man testes positiv og dermed er smittet med Covid-19

  • Ingen med Covid-19 symptomer må komme på skolen, og man skal lade sig teste (pcr-test)
  • Hvis man er smittet med Covid-19, skal man isolere sig hjemme, og man må først komme i skole igen, når man ikke længere har betydelige symptomer, dog tidligst 4 døgn efter testtidspunktet
  • Er man konstateret smittet, men uden at have symptomer, skal man isolere sig hjemme i 4 døgn efter testtidspunktet
  • Sygefraværet registreres som vanligt.

 

Fravær

Er man hjemme pga smitte med Covid-19, skal dette anføres i Ludus som ved al anden sygdom. Der tilbydes ikke nødundervisning i form af fx virtuel undervisning.

Efter ophold i udlandet

Efter ophold i udlandet skal man rette sig efter de til enhver tid gældende regler udstedt af Udenrigsministeriet vedr. evt. test og karantæne.

___________________________________________________________________________________

Har man spørgsmål vedr. ovenstående, kan rektor Dorte Fristrup kontaktes ved sms eller opkald til tlf. 2449 9192 eller direkte mail til asgdf@aarhusstatsgymnasium.dk.

DF, 170322