Covid-19 Retningslinjer på ÅSG

Nedenstående retningslinjer er gældende på Århus Statsgymnasium i forhold til at håndtere situationen omkring Covid-19.

Retningslinjerne udarbejdes i overensstemmelse med retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet og fra sundhedsmyndighederne og opdateres løbende.

 

Gældende for alle på skolen

Alle skal følge hovedreglerne for at forebygge udbredelse af Covid-19:

 • Vaske/afspritte hænder
 • Nyse/hoste i ærmet
 • Blive hjemme, hvis man har symptomer på smitsom sygdom

Alle skal desuden følge skolens anvisninger for adfærd på skolens område.  Gør man ikke det, risikerer man bortvisning.

 

Vaccination og test

Der er ikke krav om vaccination og test. Men vi anbefaler, at alle lader sig vaccinere. Gør man ikke det, er det Sundhedsstyrelsens anbefaling, at man lader sig teste to gange om ugen for at undgå smittespredning.

Hvad angår ekskursioner og studieture, er det elevens (og forældrenes, hvis eleven er under 18 år) ansvar at sikre, at man som elev overholder de gældende retningslinjer på destinationen, fx at man har den krævede vaccination eller de krævede tests ved indrejse til og under ophold i et andet land eller ved besøg på fx muséer.

 

Forholdsregler ved sygdom og smitterisiko

Alle elever og medarbejdere opfordres til at downloade Sundheds-og Ældreministeriets app ”Smitte|stop”.

 

Hvis man testes positiv og dermed er smittet med Covid-19

 • Hvis man bliver smittet med Covid-19, skal dette meddeles til skolens rektor, tlf. 2449 9192
 • Ingen med Covid-19 symptomer må komme på skolen, og man skal lade sig teste (pcr-test)
 • Hvis man er sygemeldt med Covid-19, skal man isolere sig hjemme, og man må først komme i skole igen tidligst 48 timer efter ophør af symptomer; der kræves ikke negativ test
 • Er man konstateret smittet, men uden at have symptomer, skal man isolere sig hjemme 7 dage. Udvikler man symptomer i løbet af disse 7 dage, skal man blive hjemme mindst 48 timer efter ophør af symptomer; der kræves ikke negativ test
 • Sygefraværet registreres som vanligt.

 

Ved kontakt med en smittet

Er man nær kontakt til en konstateret smittet person, bør man lade sig teste i henhold til sundhedsmyndighedernes anvisninger. Dette indebærer oftest, at man skal tage 2 tests (begge pcr), den første test tidligst 4 dage efter, man har været i kontakt med den smittede, og den anden test 2 dage efter den første test. Dette gælder uanset, om man er vaccineret eller ej.

Som nær kontakt betragtes (Ref. Styrelsen for patientsikkerhed):

 • En person, der bor sammen med en, der har fået påvist Covid-19
 • En person, der haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en, der har fået påvist Covid-19
 • En person, der har haft tæt ”ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i tæt samtale med personen) med en, der har fået påvist Covid-19.

Bemærk, at man ikke automatisk er nær kontakt, hvis man går i samme klasse som en smittet elev. I dette tilfælde betragtes man som anden kontakt til en smittet, og det anbefales, at man lader sig teste én gang (PCR-test), uanset om man er vaccineret eller ej.

 

Fravær

Er man hjemme pga smitte med Covid-19 får man fravær ligesom ved al anden sygdom. Vælger man som nær kontakt at isolere sig, får man også fravær.

Der er ikke mulighed for nødundervisning i form af fx virtuel undervisning.

Efter ophold i udlandet

Efter ophold i udlandet skal man rette sig efter de til enhver tid gældende regler udstedt af Udenrigsministeriet vedr. evt. test og karantæne.

___________________________________________________________________________________

Rektor Dorte Fristrup kan kontaktes ved sms eller opkald til tlf. 2449 9192 eller direkte mail til asgdf@aarhusstatsgymnasium.dk.

DF, 110921