Covid-19 Retningslinjer på ÅSG

Nedenstående retningsliner er gældende på Århus Statsgymnasium i forhold til at håndtere situationen omkring Covid-19.

Retningslinjerne opdateres løbende.

Udgangspunktet for retningslinjerne er bl.a. seneste udgave af Sundhedsstyrelsens ”Forholdsregler ved tilfælde af Covid-19 i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser” (pt udgave 3, 17. september 2020) samt seneste udgave af udsendte retningslinjer fra BUVM (pt. Retningslinjer for grundskoler samt ungdoms- og voksenuddannelser på BUVMs område ifm. forebyggelse af smittespredning af COVID-19, 19. juni 2020).

Gældende for alle på skolen

Alle skal følge hovedreglerne for at forebygge udbredelse af Covid-19:

·         Vaske/afspritte hænder

·         Holde afstand

·         Nyse/hoste i ærmet

·         Blive hjemme, hvis man har symptomer på smitsom sygdom

·         Bruge mundbind, når det er krævet

Alle skal desuden følge skolens anvisninger for adfærd på skolens område.  Gør man ikke det, risikerer man bortvisning.

 

Hverdagen og undervisningen

Angående færdsel på fællesområderne

·         Man skal ved færdsel på skolen holde 1 meter afstand til alle

·         Man skal undgå at stimle mange sammen, også på udendørs arealer

·         I kantinen og festsalen skal man sætte sig ved holdets/klassens bord – og kun dér

·         Brug af fællesområderne i undervisning og udendørs undervisning foregår kun med lærertilstedeværelse

·         Walk and talk kan foregå uden lærertilstedeværelse, men kun udendørs

 

Forholdsregler i undervisningen

·         Alle skal spritte hænder straks ved ankomst på skolen

·         Alle skal spritte hænder, inden de går ind i et lokale, og når et lokale forlades. Der er opsat spritdispensere på hele skolens område. Derudover opfordres alle til at medbringe egen spritflaske

·         Bord- og stoleopstillingen i undervisningslokalerne må under ingen omstændigheder ændres

·         Ved undervisning på blandede hold skal elever fra samme klasse så vidt muligt sidde sammen

·         Ved undervisning på blandede hold skal kravet om 1 meters afstand overholdes; hvis dette ikke er muligt, kan læreren kræve brug af mundbind, og disse kan hentes på kontoret

·         Ved tavleundervisning skal der være 2 meters afstand mellem lærere og elever

·         Ved sang skal der være 2 meters afstand mellem de syngende.

 

Ved fag med udstyr

·         Der er spritservietter i lokalerne, så udstyret kan afsprittes før og efter brug

·         Hvis udstyr kræver særlig håndtering ift. rengøring kontaktes LN.

 

Brug af mundbind/visir

Eleverne skal som udgangspunkt bære mundbind/visir på skolens indendørs områder.

Dog kan eleven tage mundbind/visir af, når eleven undervises i et undervisningslokale. Bortset herfra, kan mundbind/visir kun tages af under kortvarig indtagelse af mad/drikke. Det betyder, at mundbind/visir også skal benyttes i kantinen og på alle andre fællesområder, også når man sidder ned.

Eleverne skal selv sørge for mundbind/visir.

Elever fra andre skoler, der besøger skolen, skal følge samme regler som skolens elever.

 

Alle medarbejdere skal som udgangspunkt bære mundbind/visir på skolens indendørs områder.

Dog skal der ikke anvendes mundbind/visir, hvis man er alene, eller hvis man er i et aflukket rum eller bag en afskærmning, hvor elever ikke har adgang. Dette gælder fx i lærerforberedelsen, på ledelsens kontorer og på skolens lærerværelse.

Lærere, der på samme dag underviser max 2 hold/klasser, kan undlade at bære mundbind/visir, når læreren underviser. Ellers skal man bære mundbind/visir, også når man underviser.

Skolen har indkøbt mundbind og visir til alle medarbejdere. Visiret er personligt, og det påhviler medarbejderen selv at renholde det; det samme gælder for genanvendelige mundbind.

Gæster, som besøger skolen, skal følge samme regler som skolens medarbejdere.

 

Forholdsregler ved sygdom og smitterisiko

Alle elever og medarbejdere opfordres til at downloade Sundheds-og Ældreministeriets app ”Smitte|stop”.

 

Hvis man testes positiv og dermed er smittet med Covid-19

·         Hvis man bliver smittet med Covid-19, skal dette meddeles til skolens rektor, tlf. 2449 9192

·         Ingen med Covid-19 symptomer må komme på skolen, og man skal lade sig teste

·         Hvis man er sygemeldt med Covid-19, skal man isolere sig hjemme, og man må først komme i skole igen tidligst 48 timer efter ophør af symptomer; der kræves ikke negativ test

·         Er man konstateret smittet, men uden at have symptomer, skal man isolere sig hjemme 7 dage. Udvikler man symptomer i løbet af disse 7 dage, skal man blive hjemme mindst 48 timer efter ophør af symptomer; der kræves ikke negativ test

·         Alt andet sygefravær registreres som vanligt.

Som udgangspunkt er det den smittede, der skal identificere og orientere nære kontakter på skolen. Kontakt rektor herom – også for evt. at få hjælp til det.

 

Ved kontakt med en smittet

Er man nær kontakt til en konstateret smittet person, skal man isolere sig, blive hjemme fra skolen, og lade sig teste i henhold til sundhedsmyndighedernes anvisninger. Dette indebærer oftest, at man skal tage 2 tests, den første test tidligst 4 dage efter, man har været i kontakt med den smittede, og den anden test 2 dage efter den første test. Man må komme i skole igen, hvis første test er negativ. Uanset resultatet af den første test skal man tage den anden test.

Se nedenfor under ”hjemsendelse”, hvordan man skal forholde sig i forhold til skolen, mens man venter på testsvar.

Hvis man er nær kontakt, skal man – for at få information om, hvordan de to tests kan bestilles samtidig og få hurtigt testsvar -

1.       ringe til Kontaktopsporingsenheden på tlf. 7020 0233, tast 2

2.       ringe til Coronaopsporing på tlf. 3232 0511

 

Som nær kontakt betragtes (Ref. Styrelsen for patientsikkerhed):

·         En person, der bor sammen med en, der har fået påvist Covid-19

·         En person, der haft direkte fysisk kontakt (fx kram) med en, der har fået påvist Covid-19

·         En person, der har haft tæt ”ansigt-til-ansigt” kontakt inden for 1 meter i mere end 15 minutter (fx i tæt samtale med personen) med en, der har fået påvist Covid-19.

 

Hjemsendelse: Undervisning og fravær

Hjemsendte elever, der venter på testsvar, og som ikke er syge, har krav på at modtage og pligt til at deltage i undervisning. Bemærk, at dette kun gælder ift. Covid-19, ikke når det handler om andet fravær/anden sygdom.

Eleven skal:

-          hurtigst muligt sende en besked til sine lærere om, at han/hun er hjemsendt, enten via besked i Ludus eller via G-mail

-          angive årsagen til fraværet i Ludus (fx ”hjemsendt og afventer testsvar”)

-          følge de anvisninger, læreren efterfølgende skriver i lektiefeltet i lektionen; det kan fx være, eleven skal deltage virtuelt via Google Meet, eller der kan være arbejdsark, der skal besvares

-          hvis eleven dermed demonstrerer aktiv deltagelse, får eleven ikke fravær.

Læreren skal:

-          være opmærksom på, om der er hjemsendte elever på holdet/i klassen

-          i lektiefeltet til lektionen tydeligt angive, hvordan hjemsendte elever kan deltage, fx via Google Meet eller ved at besvare konkrete arbejdsopgaver

-          føre eleven fraværende, dersom eleven ikke demonstrerer aktiv deltagelse.

Hjemsendte lærere, der ikke er syge, skal, med mindre andet er aftalt med ledelsen, undervise virtuelt med synkron tilstedeværelse, fx via Google Meet. Ledelsen sørger for, at der i lektiefeltet både er angivelsen ”virtuel” og et lokalenummer. Eleverne har dermed mulighed for enten at følge undervisningen hjemmefra eller fra et lokale på skolen.

 

 

Procedure, hvis ledelsen får informationer om, at en elev eller medarbejder er smittet med COVID 19

  • Den smittede isoleres derhjemme i henhold til gældende forskrifter og må ikke komme i skole
  • Der etableres sammen med den smittede et overblik over, hvem den smittede har været i tæt kontakt med på skolen. Det kan være elever og lærere i stamklasser eller valghold, eller andre kontakter med elever eller medarbejdere
  • De nære kontakter hjemsendes og vejledes om at isolere sig og lade sig teste.

Afdækningen foretages med udgangspunkt i det konkrete tilfælde, så man kan forholde sig til omfanget af kontakt med den smittede. Ved flere smittetilfælde på samme tid vurderer ledelsen sammen med sundhedsmyndighederne, om hele klasser hjemsendes.

 

Efter ophold i udlandet

Har man som elev eller medarbejder været i udlandet i et af de lande, der i Udenrigsministeriets rejsevejledning er gule, kan man møde i skole umiddelbart efter opholdet.

Har man opholdt sig i et land, der var gult ved udrejse, men under opholdet skiftede til orange, skal man lade sig teste straks efter hjemkomsten, og blive hjemme til negativt testsvar foreligger.

Er man rejst til et land, der på udrejsetidspunktet var orange, er man i karantæne i 14 dage efter hjemkomst, og man skal lade sige teste 2 gange, før fremmøde på skolen tillades. Er man som medarbejder forhindret i at arbejde virtuelt i denne periode, risikerer man hjemsendelse uden løn.

 

------------------------------------------

 

 

Rektor Dorte Fristrup kontaktes ved sms eller opkald til tlf. 2449 9192 eller direkte mail til asgdf@aarhusstatsgymnasium.dk.

DF, 011120