Delkonklusion

Delkonklusioner i form af sammenfatninger og vurderinger af enkelte afsnits/kapitlers indhold kan du med fordel anbringe til sidst i de relevante afsnit/kapitler.

Tilbage til minileksikon