Det bør du vide om AI (Kunstig intelligens)

Kunstig intelligens og store sprogmodeller er blevet tilgængelige for alle. Der er nogle ting, som kunstig intelligens er rigtig god til og andre ting, som den er helt håbløs til. Se fx billedet, hvor en kunstig intelligens, har genereret et billede af en hund med hænder.

Hvad kan vi bruge AI til?

Det er altid din lærer, der sætter rammerne for, hvordan du kan bruge AI i undervisningen, men AI kan eksempelvis bruges til, at:
- generere ideer til eget videre arbejde.
- få inspiration til at komme i gang med fagligt arbejde.
- få forslag til dispositioner eller problemformuleringer til et fagligt projekt.
- få feedback på skriftligt arbejde.
- få forståelsesspørgsmål til en faglig tekst.

Hvad kan vi ikke bruge AI til?

- Som opslagsværk. Dens svar er sandsynlige gæt, men sprogmodeller ved ikke noget. Brug i stedet et leksikon.
- Kopiere eller omskrive tekstbidder til en opgavebesvarelse. Det er snyd.
- Kopiere materiale beskyttet af ophavsret ind i en AI. Det er tyveri.
- Kopiere personoplysninger ind i en AI. Det er brud på persondataforordningen.

Hvad er kunstig intelligens?

Generativ AI bygger på en ’Large Language Model’ og det særlige ved teknologien er, at den kan frembringe tekst og formulere sig på mange sprog om alle mulige emner. Det udfordrer din træning af skriftlighed og vores fælles forståelse af skriftlighed. Intet menneske bliver hurtigere til at generere tekst end AI og teknologien bliver kun bedre. Derfor stilles der spørgsmålstegn ved, hvad det vil sige at have skriftlige kompetencer og lave skriftlige produkter af høj kvalitet og med tilpas sproglig bredde. 

Generativ AI er en meget ny teknologi, og de kommende år vil vi hele tiden opleve nye teknologiske hjælpemidler på mange niveauer. De vil skabe en fremtid, hvor vi skal udnytte generativ AI til at automatisere de processer, som computeren er bedst til, mens vi bruger tid på det, der fungerer bedst blandt mennesker: Kritisk tænkning, kreativitet, dialog og dømmekraft.

For at træne det, bliver vi fortsat nødt til at benytte os af traditionelle metoder til at lære. Herunder eksempelvis træning af skriftlige opgaver. Det er fx derfor, at man ikke må kopiere tekstbidder fra en AI, du ikke kan bruge en AI til at besvare dine arbejdsspørgsmål eller noget lignende. Så går du glip af træning og lærer ikke det du skal kunne.

AI og eksamen

Enhver brug af generativ AI er forbudt i enhver eksamenssituation. Overtrædelse kan medføre bortvisning fra eksamen eller karakteren -3. For DHO, SRO og SRP er skrivedagene eksamensperioden. 

Sørg i øvrigt for at orientere dig i skolens studie- og ordensregler samt eksamensregler.