Digital dannelse

Elevernes dannelse indenfor det digitale, læs mere ved  it-progressionsplan.

Link til progressionsplan