Diskussion

I en diskussion sætter du de forhold eller argumenter, som taler for et synspunkt op imod de forhold eller argumenter, som taler imod synspunktet. Du skal således foretage en afvejning af argumenters og synspunkters holdbarhed og relevans i forhold til opgavens problem. Diskussionen skal være alsidig, og den skal være fagligt funderet. Du skal også forsøge at nuancere, dvs. komme med relevante forbehold. Du må altså gerne påpege styrker og svagheder i de forskellige teksters argumentation og eventuelt tilslutte dig et af disse synspunkter. 
Diskussion bruges ikke kun i forhold til forskellige forfattere (forskere) eller tekster, men også fx i relation til troværdigheden af resultaterne af et forsøg.
En diskussion afsluttes med en konklusion eller i hvert fald et forsøg på en konklusion.

Tilbage til minileksikon